Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Oude Zee (Noardwest Fryslân)

Noardwest Fryslân is een plek als geen ander. Hier geniet je van ruimte, lucht en landschap. Zo ver je kunt kijken. Waar eb en vloed eeuwenlang vrij speelden. Met vruchtbare grond, waardoor eerdere bewoners het aandurfden langs de open zee te leven. Waar nu (h)eerlijke streekproducten verbouwd worden. Dorpjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. In een landschap van terpen en dijken langs de ongerepte Waddenkust. Waar je je als fietser of wandelaar in het paradijs waant. Leer meer over dit prachtige gebied zodat jij jouw gasten kunt informeren!

Clock 10 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2025

Login / Inschrijven